Andrea Oršulová

Andrea Oršulová

Andrea Oršulová

partnerka

Bratislava

 • D +421 221 025 252
 • F +421 221 025 251
 • M +421 903 709 197
 • E orsulova@nka.eu

Andrea Oršulová je společník naší advokátní kanceláře působící v bratislavské pobočce.

Specializuje se na oblast soutěžního práva, regulovaných odvětví (především telekomunikací a energetiky) a veřejných zakázek. V oblasti soutěžního práva má rozsáhlé zkušenosti zejména s problematikou kartelových dohod a zneužívání dominantního postavení.

Reference v soutěžním právu zahrnují mimo jiné následující poradenství:

 • dlouhodobé soutěžněprávní poradenství slovenské společnosti poskytující služby na trhu odpadového hospodářství, včetně zastupování před slovenským soutěžním orgánem a slovenskými soudy v řízení ve věci možného zneužívání dominantního postavení,
 • dlouhodobé soutěžněprávní poradenství slovenskému dodavateli elektrické energie,
 • dlouhodobé soutěžněprávní poradenství slovenské společnosti zabývající se těžbou hnědého uhlí,
 • dlouhodobé soutěžněprávní poradenství slovenskému provozovateli energetické distribuční soustavy a jeho zastupování ve věci možného zneužívání dominantního postavení,
 • dlouhodobé soutěžněprávní poradenství slovenskému výrobci pohonných hmot, včetně jeho zastupování před slovenským soutěžním orgánem v řízení ve věci možného zneužívání dominantního postavení,
 • zastupování zahraničního koncernu v jednom z největších šetření slovenského soutěžního orgánu ve věci údajné kartelové dohody,
 • poradenství slovenskému poskytovateli elektronických komunikačních služeb prostřednictvím pevné a mobilní elektronické komunikační sítě v celé řadě soutěžněprávních otázek,
 • zastupování společnosti působící na trhu stravovacích poukázek v kartelovém řízení před Protimonopolným úradom SR, včetně poskytování pravidelného poradenství v soutěžních věcech a ve veřejných zakázkách,
 • dlouholeté poradenství pro bankovní sektor související s problematikou soutěžního práva,
 • poradenství řadě společností při řešení nejrůznějších soutěžněprávních otázek, včetně provádění soutěžněprávních auditů a přípravy compliance programů.

V regulovaných odvětvích poskytovala Andrea Oršulová mimo jiné následující poradenství:

 • slovenskému poskytovateli elektronických komunikačních služeb prostřednictvím pevné elektronické komunikační sítě v regulačních otázkách,
 • slovenskému provozovateli energetické distribuční soustavy v regulačních otázkách,
 • slovenskému výrobci elektrické energie v regulačních otázkách,
 • slovenskému poskytovateli elektronických komunikačních služeb prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě v regulačních otázkách,
 • zahraničnímu dodavateli elektrické energie v celé řadě otázek energetického práva,
 • zahraniční společnosti poskytující elektronické komunikační služby ve Slovenské republice v celé řadě regulačních otázek, včetně poradenství při uzavírání smluv o propojení.

Andrea Oršulová vystudovala právo v Bratislavě (Mgr.; JUDr.). V roce 2015 získala titul PhD. na Právnické fakultě Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius, kde též působila jako externí vyučující pro oblast soutěžního práva. Od roku 1999 do roku 2003 působila na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky, kde zastávala mimo jiné pozici ředitelky odboru druhostupňového řízení. V letech 2003 až 2006 pracovala pro telekomunikační společnosti jako právní specialista pro oblast hospodářské soutěže a regulace. Od roku 2006 vykonává advokátní praxi, od roku 2008 v pozici advokáta. Nejprve působila v advokátních kancelářích CVD jako spolupracující advokátka a Ružička Csekes v pozici managing associate a v letech 2009 až 2014 v advokátní kanceláři ius aegis jako partnerka.

Andrea Oršulová je členem Slovenské advokátní komory. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných článků z oblasti hospodářské soutěže a spoluautorkou odborných publikací Kartelové dohody (C.H. Beck, 2009), Competition Law in the Slovak Republic (Kluwer Law International, 2011, 2017) a komentáře Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Wolters Kluwer, 2014).

Pracuje ve slovenštině, angličtině a češtině.

Vzdělání

Univerzita Komenského Bratislava (Mgr. 1999; JUDr. 2001)
Vysoká škola Danubius (PhD. 2015)

Advokátní komory

Slovenská advokátní komora

Jazyky

slovenština
angličtina
čeština