Richard Maliniak

Richard Maliniak

Richard Maliniak

advokát

Praha/Bratislava

 • D +420 210 320 265
 • F +420 210 320 270
 • M +420 603 880 245
 • E maliniak@nka.eu

Richard Maliniak je advokát naší advokátní kanceláře působící v pražské i bratislavské pobočce.

Specializuje se na oblast soutěžního práva. V soutěžním právu má rozsáhlé zkušenosti s ohlašováním spojení soutěžitelů, jakož i při zastupování šetřených subjektů před národními soutěžními orgány, soudy nebo Evropskou komisí. Zaměřuje se též na právní poradenství týkající se veřejných podpor, vertikálních dohod a na přípravu soutěžních compliance programů a provádění compliance školení.

Reference v soutěžním právu zahrnují mimo jiné následující poradenství:

 • řada ohlášení spojení soutěžitelů u českého nebo slovenského soutěžního orgánu nebo Evropské komise,
 • americké společnosti v souvislosti s podezřením českého soutěžního orgánu na zneužití dominantního postavení,
 • významnému slovenskému sdružení soutěžitelů při šetření slovenského soutěžního orgánu pro údajnou zakázanou dohodu o výměně citlivých obchodních informací,
 • německému koncernu v jednom z největších šetření českého a slovenského soutěžního orgánu pro údajnou kartelovou dohodu,
 • české potravinářské společnosti v soudním řízení týkajícím se údajné protisoutěžní dohody,
 • řadě společností v oblasti veřejné podpory při ohlášení nové podpory a při podání stížnosti Evropské komisi na poskytnutí protiprávní podpory.

V oblasti compliance pak Richard Maliniak poskytoval například následující poradenství:

 • významné španělské skupině při realizaci compliance auditu a
 • řadě společností při přípravě a realizaci interního compliance programu.

Richard Maliniak vystudoval právo v Brně (Mgr.) a Antverpách (certifikát z mezinárodního a evropského práva). V naší advokátní kanceláři působí od jejího založení v roce 2013. V letech 2015 a 2016 vykonával stáž na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž v Bruselu, kde se zabýval vymáháním soutěžního práva zejména v oblasti kartelových dohod.

Richard Maliniak je členem České advokátní komory.

Pracuje ve slovenštině, češtině a angličtině.

Vzdělání

Masarykova univerzita (Mgr. 2014)
Antverpská univerzita (Certificate in International and European Legal Studies Programme, 2013)

Advokátní komory

Česká advokátní komora

Jazyky

slovenština
čeština
angličtina