Radovan Kubáč

Radovan Kubáč

Radovan Kubáč

partner

Praha/Bratislava

 • D +420 210 320 271
 • F +420 210 320 270
 • M +420 723 080 355
 • E kubac@nka.eu

Radovan Kubáč je spoločníkom našej advokátskej kancelárie pôsobiacim v pražskej i bratislavskej pobočke.

Špecializuje sa na oblasť súťažného práva a práva verejného obstarávania. V oblasti súťažného práva má rozsiahle skúsenosti s oznamovaním koncentrácií podnikateľov, ako aj pri zastupovaní vyšetrovaných subjektov pred národnými súťažnými orgánmi, súdmi alebo Európskou komisiou. Zameriava sa tiež na právne poradenstvo týkajúce sa vertikálnych dohôd, štátnej pomoci, na prípravu súťažných compliance programov a realizáciu compliance školení. V práve verejného obstarávania poskytuje komplexné právne poradenstvo pre zadávateľov, ako aj dodávateľov.

Referencie v súťažnom práve zahŕňajú okrem iného nasledujúce poradenstvo:

 • celý rad oznámení koncentrácií podnikateľov českému alebo slovenskému súťažnému orgánu alebo Európskej komisii,
 • pre nemecký koncern v jednom z najväčších vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre japonský koncern pri vyšetrovaní českého a slovenského súťažného orgánu pre údajnú kartelovú dohodu,
 • pre významnú slovenskú banku v konaní o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom EÚ,
 • pre významný nemecký koncern v konaní o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom EÚ,
 • pre výhradného dovozcu vozidiel do Českej republiky v súvislosti s podozrením z uzatvorenia nedovolenej vertikálnej dohody,
 • pre českého sprostredkovateľa nákupu vozidiel zo zahraničia pri podaní sťažnosti na protisúťažné konanie pred českým súťažným orgánom a Európskou komisiou,
 • pre celý rad miest a obcí v oblasti štátnej pomoci pri poskytovaní prostriedkov z fondov EÚ.

V oblasti verejného obstarávania môže Radovan Kubáč v poslednej dobe vykázať okrem iného poradenstvo pre:

 • verejných, sektorových a dotovaných zadávateľov pri komplexnej administrácii zadávacích konaní,
 • viac než dvadsiatich dodávateľov pri podaní námietok k zadávateľovi, následnom návrhu na preskúmanie úkonov zadávateľov Úřadu pro ochranu hospodářské súťaže či v nadväzujúcom súdnom konaní,
 • celý rad školení pre zadávateľov verejných zákaziek.

Radovan Kubáč vyštudoval právo v Olomouci (Mgr.), vo Frankfurte nad Odrou a Saarbrückene (LL.M.). Od roku 2008 pôsobil v pražskej pobočke advokátskej kancelárie Gleiss Lutz a potom do roku 2013 v advokátskej kancelárii Schoenherr. V rokoch 2006 až 2007 pracoval na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre hospodársku súťaž a ďalej na Energetickom a súťažnom úrade Bádenska-Württemberska.

Radovan Kubáč je členom Českej advokátskej komory.

Pracuje v češtine, slovenčine, nemčine a angličtine.

Vzdelanie

Univerzita Palackého Olomouc (Mgr. 2006)
Európska univerzita Viadrina Frankfurt nad Odrou (2004 – 2005)
Európsky inštitút Saarskej univerzity Saarbrücken (LL.M., 2007)

Advokátske komory

Česká advokátska komora

Jazyky

čeština
slovenčina
nemčina
angličtina